Nanda de Wilde heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd-(en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte) en vastgoedrecht (bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht).

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.