Kennis delen is super!

Dat kan op verschillende manieren.

Het delen van kennis zit Nanda in het bloed. Zij publiceert boeken en artikelen (zie Publicaties) en doceert aan Avans+ (contractering in de bouw). Voorheen doceerde zij aan de HAN koop en huur. Zij heeft destijds ook haar lesbevoegdheid gehaald.

Ook geeft zij regelmatig workshops over vastgoedgerelateerde onderwerpen. Onder de links bovenaan deze pagina treft u twee aanbiedingen voor in-company workhops over contracteren in de bouw en het VvE-recht. Ook een training op maat behoort tot de mogelijkheden, zoals over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die in 2022 in werking treedt tegelijk met de Omgevingswet.

Samen met BouwKwaliteitPlus schreef zij een boek over de Wkb.

Aanbiedingen in-company workshops:

 

Contracteren in de bouw

VvE-recht

Workshop Wkb