Over alles wat te maken heeft met grond en wat er op staat.

Voor vastgoedadvies dat staat als een huis!

Advocatuur

Nanda de Wilde is vanaf 2002 beëdigd als advocaat. Zij heeft altijd veel geprocedeerd, maar procederen is geen doel op zich en vaak niet in het belang van de klant. Daarom neemt zij haar plicht serieus om altijd te proberen tot een minnelijke regeling te komen. Als het toch nodig is om via de rechter recht te halen, dan gaat zij ervoor. Op een reële, praktische wijze in begrijpelijke taal voor zowel de rechter of arbiter als de klant. Zonder veel poespas direct naar de inhoud. Duidelijk en direct.

Inmiddels bestaat het overgrote deel van haar praktijk uit het geven van advies over ingewikkelde juridische vraagstukken op het gebied van vastgoed. Zij stelt bijna dagelijks contracten op en kan goed bedenken wat er in een contract moet staan. Door haar ruime ervaring met procedures en diverse geschillenbeslechtingen, weet zij wat nodig is voor een goed contract. Met een duidelijke visie: klare taal. Er niet om heen draaien, maar duidelijk benoemen wat je bedoelt. En dat werkt.

De eerste 10 jaar als advocaat was Nanda in loondienst bij diverse gerenommeerde kantoren zoals Poelmann van den Broek en Heijltjes advocaten. Vanaf eind 2012 is Nanda ondernemer met een duidelijke visie op haar vak als advocaat en de daarbij horende normen en waarden. Op dit moment runt Nanda zelfstandig een advocatenpraktijk, maar werkt op diverse vlakken samen met andere partijen. Op deze website is terug te vinden hoe veelzijdig Nanda is en welke werkzaamheden zij als advocaat buiten haar eigen praktijk om nog meer verricht.

Specialisme

Vastgoed, alles wat met grond en bakstenen te maken heeft, is een breed en veelzijdig rechtsgebied. Het is een wereld op zich. Nanda heeft vier hoofdspecialismen in het vastgoed.

 

Huurrecht

Nanda adviseert zowel over huur bedrijfsruimte als over huur woonruimte. Zij stelt bijna wekelijks huurcontracten op en heeft ervaring met alle verschillende procedures, zoals indeplaatsstelling, onderhuur, wanprestatie en huur- en ontruimingsbescherming.


Ze is sinds 2005 lid van VHA (Vereniging voor Huurrecht Advocaten) nadat zij de specialisatie opleiding huurrecht had afgerond.
Bouwrecht

Nanda staat zowel de aannemer of onderaannemer alsook de opdrachtgever bij in bouwgeschillen. Veelal is het vooraf meedenken over de contracten en uitleg van bepalingen.

Ze is sinds 2006 lid van de VBRa, de Vereniging voor BouwRecht Advocaten. Ook hiervoor heeft zij bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR) de specialisatieopleiding civiel bouwrecht gevolgd, alsmede de verdiepingscursus aanbestedingsrecht.

Overig vastgoed

Vastgoedontwikkeling

Advies op het gebied van vastgoedontwikkeling is breed. Het gaat dan over het opstellen van koop- en of/ huurcontracten, samenwerkingsovereenkomsten of bepaalde leningconstructies ter financiering van een project. Dit kan ook inhouden het meedenken aan de structuur van de VvE bij een nieuwbouwplan. Onder vastgoedontwikkeling kunnen ook andere zaken vallen. Denk aan juridisch advies over het burenrecht en complexe adviezen over erfdienstbaarheden.

Appartementsrecht

Alle geschillen binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE) vallen hieronder. Zo gaat het over burenrecht, uitleg van splitsingsaktes en geschillenbeslechting over VvE-regels. Denk aan illegale verbouwingen van appartementen, overlast of stemverhoudingen die tot problemen leiden. Alle juridische bijstand die een bestuur of een lid van een VvE nodig heeft.

Nanda is sinds 2018 lid van de Vereniging van AppartementsrechtJuristen.